Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Wednesday, November 21, 2018

Chào mừng Quý khách đến với website của V PRO

Kết Quả Đại Hội Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí Lần 2 (ngày 22 tháng 06 năm 2017)

Đại hội Cổ đông lần 2 Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí diễn ra ngày 22 tháng 06 năm 2017. Đã điễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 26 Cổ đông và người đại diện được ủy quyền cho 37,329,268 cổ phần chiếm 74,66% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội Cổ đông đã làm việc và thông qua các nội dung sau:

- Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCRXBoS0lEU3AwYW8/view?usp=sharing

- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCZHRDZ0x6N2hBdXM/view?usp=sharing

- Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCZkxpWEVTLTQ4ckk/view?usp=sharing

- Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên HDQT, BKS.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCRFFTVVIwMy1neDg/view?usp=sharing

Biên Bản Kiểm Phiếu Bầu Cử Thành Viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCcHgyLU9yc0V1TEE/view?usp=sharing

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange