Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Wednesday, July 18, 2018

Đơn từ nhiệm của ông Đinh Ngọc Bình

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, ông Đinh Ngọc Bình có đơn xin từ nhiệm vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014 - 2019.

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange