Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Wednesday, November 21, 2018

Chào mừng Quý khách đến với website của V PRO

TIN CÔNG TY

Đại hội cổ đông bất thường

Ngày 04 tháng 12 năm 2017 Hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc dầu khí quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Thời gian và địa điểm

Thời gian : 14h00' ngày 16 tháng 12 năm  20107

Địa điểm: Hội trường tầng 2, tòa nhà 84, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Attachments:
Download this file (NQ HĐQT0001.pdf)NQ HĐQT0001.pdf
 

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Ngày 27 tháng 11 năm 2017 ông Bùi Quang Minh có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

Thông báo

THÔNG BÁO

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

 
 

Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty

 

Đại hội cổ đông bất thường

Ngày 07 tháng 11 năm 2017 HĐQT công ty cổ phần địa ốc dầu khí đã ra nghị quyết về việc: Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Thời gian: Dự kiến cuối tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 
 

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Ngày 12 tháng 10 năm 2017 ông Đinh Ngọc Bình - Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần địa ốc dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019 có đơn xin từ nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT công ty.

Ngày  07 tháng 11 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra nghị quyết phê chuẩn đơn xin từ nhiệm của ông Đinh Ngọc Bình.

 

Giới thiệu chức danh

Giới thiệu chức danh và mẫu chứ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

 
 

Nghị quyết Hội đồng quản trị


Ngày 16 tháng 10 năm 2017 Hội đồng quản trị đã phê chuẩn Nghị quyết về việc bổ nhiệm một số chức danh:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 13/10/2017.
- Thông qua việc bầu ông Trần Quốc Huy - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí thay cho ông Nguyễn Văn Dũng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2014 -2019).
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với ông Đinh Ngọc Bình kể từ ngày 16/10/2017.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí thay cho ông Đinh Ngọc Bình kể từ ngày 16/10/2017.
- Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận phê duyệt nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty với nội dung sau: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đinh Ngọc Bình.

 


 

Chênh lệch lợi nhuận

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế cùng kỳ Báo cáo tài chính Hợp nhất và Tổng hợp

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp

 
 

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét từ 01/01/2017 đến 30/6/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét từ 01/01/2017 đến 30/6/2017

https://drive.google.com/file/d/0B3KEGH3r3ih1MFZSdkpSMm0tT1E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B3KEGH3r3ih1VUJuOFdwV0IxV2c/view?usp=sharing

 

Công văn

Giải trình với Sở chứng khoán nhà nước, và Sở chứng khoán Hà Nội về việc chậm gửi báo cáo tài chính.

Attachments:
Download this file (scan0030.pdf)Cong van
 
 

Page 3 of 5

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange