Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Wednesday, November 21, 2018

Chào mừng Quý khách đến với website của V PRO

TIN CÔNG TY

Ban HĐQT mới Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019

Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí năm 2017 bầu ban HĐQT mới nhiệm kỳ 2014-2019

Hội đồng Quản trị

 

1. ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG- CHỦ TỊCH HĐQT

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Dầu khí (PVL)
Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng.

2. ÔNG ĐINH NGỌC BÌNH - ỦY VIÊN HĐQT

Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí (PVL)
Trình độ : Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Nội thất.

3. ÔNG ĐỖ VĂN BÌNH - ỦY VIÊN HĐQT

Trình độ : Cử nhân Ngân hàng - Học viện Ngân hàng.

4. ÔNG TRẦN QUỐC HUY - ỦY VIÊN HĐQT

Trình độ : Thạc sỹ QTKD.

5. Ông  NGUYỄN HƯNG BƯỜNG - ỦY VIÊN HĐQT.

Trình độ : Cử nhân Kinh tế.

 

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ hợp nhất

 

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ hợp nhất

Attachments:
Download this file (scan0061 (1).pdf)scan0061 (1).pdf
 

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ tổng hợp

 

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ tổng hợp


Attachments:
Download this file (scan0060.pdf)scan0060.pdf
 
 

Giải trình lưu ý của Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được kiểm toán 6 tháng 2016

Giải trình lưu ý của Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được kiểm toán 6 tháng 2016

Attachments:
Download this file (scan0062.pdf)scan0062.pdf
 

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán Hợp nhất và Tổng hợp

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán Hợp nhất và Tổng hợp ngày 18 tháng 8 năm 2016

Attachments:
Download this file (scan0061.pdf)scan0061.pdf
 
 

Báo cáo kế toán và kế toán hợp nhất 30/6/2016

 

Báo cáo kế toán và báo cáo kế toán hợp nhất tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B3KEGH3r3ih1MEhxSmNsZndiajQ&;usp=sharing

 

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 9 tháng 6 năm 2016 tại Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 4 đồng chi:

Trần Doãn Hoàng Tùng

Ngô Quang Tuấn

Trần Quang Huy

Chu Ngọc Dũng

Buổi lễ có sự tham gia của các Đảng viên và Lãnh đạo Công ty

Tại buổi lê đồng chí Đinh Ngọc Bình - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Địa Ốc Dầu khí - Bí thư Đảng ủy chi bộ Công ty đã trao quyết định kết nạp Đảng viên cho từng đồng chí.

Chúc các đồng chí hoàn thành công việc được giao.

 
 

Điều lệ PVL

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí thông qua Nghị quyết số 04/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2016 và cùng chấp thuận toàn văn Điều lệ này.

Link tải tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B3KEGH3r3ih1QjBXTkJuTGVEVkE/view?usp=sharing

 

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 2016 (Lần 2)

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông  tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Lần 2)

Hôm nay ngày 01 tháng 4 năm 2016 vào hồi 11 giờ 30 tại Hội trường tầng 27, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

Ông Nguyễn Văn Quyết  - P.Tổng Giám Đốc - Trưởng ban

Ông Ngô Quang Tuấn - TP.KTKH - Ủy viên

Ông  Hoàng Đắc Tuấn -TP.ĐT&QLXD - Ủy viên

Theo quy định Pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp 12 cổ đông  và thông qua ủy quyền 340 cổ đông: Đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền : 24.222.722 Cổ phần, chiếm 48.45% số lượng Cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2017, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội lần 2.

 

 

 
 

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 2016 (Lần 1)

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông  tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2016 vào hồi 9 giờ 00 tại Hội trường tầng 27, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

Ông Nguyễn Văn Quyết  - P.Tổng Giám Đốc - Trưởng ban

Ông Ngô Quang Tuấn - TP.KTKH - Ủy viên

Ông  Hoàng Đắc Tuấn -TP.ĐT&QLXD - Ủy viên

Theo quy định Pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 35 Cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền : 11.350.780 Cổ phần, chiếm 22.7% số lượng Cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2017, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí với thành phần tham dự như trên là không đủ điều kiện tiến hành  Đại hội.

 

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2016

 

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2016

Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016

https://drive.google.com/file/d/0B3KEGH3r3ih1UG84WnNYRF9rLVU/view?usp=sharing

 

 
 

Page 4 of 5

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange