Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Wednesday, July 18, 2018
TIN CÔNG TY

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2016

 

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2016

Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016

https://drive.google.com/file/d/0B3KEGH3r3ih1UG84WnNYRF9rLVU/view?usp=sharing

 

Báo cáo tình hình quản trị 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí năm 2015

 

https://drive.google.com/file/d/0B3KEGH3r3ih1ZFdWNkhqUmpSSEE/view?usp=sharing

 

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015( Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được kiểm toán cho chu kì hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

 

https://drive.google.com/file/d/0B3KEGH3r3ih1NzBTX282RXgzMjVLLWxXSWhYaFVoclVsa2FZ/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B3KEGH3r3ih1N1dlR3dNTW04N1pDNncxWXV1OW16Z3poaVU4/view?usp=sharing

 
 

Báo cáo tài chính Quý IV Công ty CP Địa ốc Dầu khí

Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV Công ty CP Địa ốc Dầu khí

 
 

Page 4 of 4

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange