Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Friday, December 14, 2018

Chào mừng Quý khách đến với website của V PRO

Đại hội cổ đông thường niên

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 01 tháng 12 năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Thông báo số 669/2018/TB-VPro thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2019

Nội dung chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

 

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 01 tháng 12 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã ra Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông qua các nội dung chính:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2019

- Thời gian tổ chức họp: 08h00' thứ bảy ngày 26/01/2019

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, Tòa nhà 25T2, Khu N05, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vào hồi 8h30 phút ngày 21/04/2018 tại Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, Khu N05, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của đại biểu đại diện cho 61,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung:

 
 

VPRO: Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 02 tháng 04 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014

- Thời gian tổ chức họp: 08h30 thứ bảy ngày 21/04/2018

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, Khu NO5, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

 
 
 

Kết Quả Đại Hội Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí Lần 2 (ngày 22 tháng 06 năm 2017)

Đại hội Cổ đông lần 2 Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí diễn ra ngày 22 tháng 06 năm 2017. Đã điễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 26 Cổ đông và người đại diện được ủy quyền cho 37,329,268 cổ phần chiếm 74,66% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội Cổ đông đã làm việc và thông qua các nội dung sau:

- Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCRXBoS0lEU3AwYW8/view?usp=sharing

- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCZHRDZ0x6N2hBdXM/view?usp=sharing

- Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCZkxpWEVTLTQ4ckk/view?usp=sharing

- Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên HDQT, BKS.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCRFFTVVIwMy1neDg/view?usp=sharing

Biên Bản Kiểm Phiếu Bầu Cử Thành Viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCcHgyLU9yc0V1TEE/view?usp=sharing

 

Đại Hội Cổ Đông Lần 2 ngày 22 tháng 6 năm 2017

Ban Kiểm Soát Công ty PVL mới nhiệm kỳ 2014-2017.

Bầu 02 thành viên BKS mới.

1: Ông Bùi Quang Minh - Số CMTND 037085000030 cấp ngày 11/07/2014;

2: Ông Nguyễn Văn kỳ - Số CMTND 151348035 cấp ngày 03/12/2009.

 
 

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2014-2019.

Bầu 03 thành viên mới vào ban Hội Đồng Quản Trị Công ty.

1: Ông Đỗ Văn Bình - Số CMTND 001911954 cấp ngày 09/04/2008;

2: Ông Trần Quốc Huy - Số CMTND 013231396 cấp ngày 28/09/2009;

3: Ông Nguyễn Hưng Bường - Só CMTND 034066000722 cấp ngày 10/02/2015.

 
 
 

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange