Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Friday, December 14, 2018

Chào mừng Quý khách đến với website của V PRO

Báo cáo tài chính
   

VPRO: Giải trình lưu ý của Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Giải trình lưu ý của Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017. Nội dung quý khách vui lòng xem file đính kèm.

 

Giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán BCTC Tổng hợp và Hợp nhất

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất.

 

Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017. Nội dung quý vị vui lòng xem file đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/1yvcgWsDM5lMLC6n-7Vbxgjv13lIIJ9SC/view?usp=sharing

 
 

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017. Nội dung quý vị vui lòng xem file đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/1ru81U8RqMHJn024fnvQKJ1jyEzs-AmD4/view?usp=sharing

 

Bảng cân đối kế toán tổng hợp

Bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31 tháng 12 năm 2017 và Giải trình chênh lệch LNST cùng kỳ BCTC tổng hợp.

 
 

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 31 tháng 12 năm 2017 và Giải trình chênh lệch LNST cùng kỳ BCTC hợp nhất.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 1 of 2

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange