Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Saturday, March 24, 2018
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
img
img
img

Rachcam River Side - Hình ảnh mô phỏng dự án

  Dự án: RACH CAM RIVER SIDE Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần nghiên cứu Dầu khí Miền Nam Địa điểm: P.Trường Thạnh - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh Quy mô dự án: Tổng diện tích xây dựng :22.315 m2 Đất xây dựng nhà ở :9.787 m2…

Read more

Hình ảnh mô phỏng dự án CV4 - đường Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Hà Nội

Read more

Toà nhà chung cư - văn phòng - trung tâm thương mại Pha Lê xanh

Hình ảnh mô phỏng. Địa điểm : Đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Hà Nội.

Read more

Lựa chọn ngôn ngữ

LINH TÂY ĐANG BÁN

anh1

Dự án Pha lê xanh

Namdan Plaza

     

Kết Quả Đại Hội Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí Lần 2 (ngày 22 tháng 06 năm 2017)

Đại hội Cổ đông lần 2 Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí diễn ra ngày 22 tháng 06 năm 2017. Đã điễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 26 Cổ đông và người đại diện được ủy quyền cho 37,329,268 cổ phần chiếm 74,66% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội Cổ đông đã làm việc và thông qua các nội dung sau:

- Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCRXBoS0lEU3AwYW8/view?usp=sharing

- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCZHRDZ0x6N2hBdXM/view?usp=sharing

- Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCZkxpWEVTLTQ4ckk/view?usp=sharing

- Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên HDQT, BKS.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCRFFTVVIwMy1neDg/view?usp=sharing

Biên Bản Kiểm Phiếu Bầu Cử Thành Viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCcHgyLU9yc0V1TEE/view?usp=sharing

 

Tờ Trình về việc Miễn nhiệm và Bầu Bổ sung Thành viên HĐQT

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCT1JEaGtjNXBfZlE/view?usp=sharing

   

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 ( 6 tháng đầu năm 2017)

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCaFpEWEE4eHRJWmM/view?usp=sharing

 

Ban HĐQT mới Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019

Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí năm 2017 bầu ban HĐQT mới nhiệm kỳ 2014-2019

Hội đồng Quản trị

 

1. ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG- CHỦ TỊCH HĐQT

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Dầu khí (PVL)
Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng.

2. ÔNG ĐINH NGỌC BÌNH - ỦY VIÊN HĐQT

Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí (PVL)
Trình độ : Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Nội thất.

3. ÔNG ĐỖ VĂN BÌNH - ỦY VIÊN HĐQT

Trình độ : Cử nhân Ngân hàng - Học viện Ngân hàng.

4. ÔNG TRẦN QUỐC HUY - ỦY VIÊN HĐQT

Trình độ : Thạc sỹ QTKD.

5. Ông  NGUYỄN HƯNG BƯỜNG - ỦY VIÊN HĐQT.

Trình độ : Cử nhân Kinh tế.

   

Page 4 of 6

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange