Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Friday, December 14, 2018

Chào mừng Quý khách đến với website của V PRO

Quan hệ cổ đông

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 01 tháng 12 năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Thông báo số 669/2018/TB-VPro thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2019

Nội dung chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

 

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 01 tháng 12 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã ra Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông qua các nội dung chính:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2019

- Thời gian tổ chức họp: 08h00' thứ bảy ngày 26/01/2019

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, Tòa nhà 25T2, Khu N05, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

 

VPro: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 và giải trình

Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

 
 

VPro: Báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2018 và giải trình

Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

 

VPro: Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản

Ngày 22/8/2018, Bà Lưu Thị Việt Hằng được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản - Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

 
 

Giải trình lưu ý của Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được kiểm toán 6 tháng 2018

Xin quý vị vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

 

VPro: Giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán BCTC Tổng hợp và Hợp nhất

Xin quý vị vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

 
 

VPro: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Xin quý vị vui lòng xem chi tiết theo đường link đính kem.

https://drive.google.com/file/d/1uSsS4jO11oCBzOVKyji8jNNEw2rSLqmB/view?usp=sharing

 

VPro: Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Xin quý vị vui lòng xem chi tiết theo đường link đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/1Zk6OI0QuJUezc5lics419vxPpYxjjhg4/view?usp=sharing

 
 

More Articles...

Page 1 of 3

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange