Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Thursday, October 18, 2018

Chào mừng Quý khách đến với website của V PRO

Quan hệ cổ đông

VPro: Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản

Ngày 22/8/2018, Bà Lưu Thị Việt Hằng được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản - Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

 

Giải trình lưu ý của Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được kiểm toán 6 tháng 2018

Xin quý vị vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

 

VPro: Giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán BCTC Tổng hợp và Hợp nhất

Xin quý vị vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

 
 

VPro: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Xin quý vị vui lòng xem chi tiết theo đường link đính kem.

https://drive.google.com/file/d/1uSsS4jO11oCBzOVKyji8jNNEw2rSLqmB/view?usp=sharing

 

VPro: Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Xin quý vị vui lòng xem chi tiết theo đường link đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/1Zk6OI0QuJUezc5lics419vxPpYxjjhg4/view?usp=sharing

 
 

VPro: Ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Bà Phạm Thị Bích Thủy là người được Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ủy quyền làm "Người công bố thông tin" của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt thay cho ông Nguyễn Văn Quyết, kể từ ngày 15/08/2018.

 

VPro: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 (6 tháng đầu năm 2018)

VPro: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 (6 tháng đầu năm 2018). Chi tiết vui lòng xem đường link đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/13AiIZ9zx2hrXMliVC2oCfB5o-BPQpQik/view?usp=sharing

 
 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

 

Nghị quyết và Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

Ngày 06 tháng 06 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Nghị quyết và Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với: Ông Đinh Ngọc Bình.

 
 

More Articles...

Page 1 of 3

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange