Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012

Quan hệ cổ đông

Quyết định của HNX về việc chấp thuận niêm yết cổ phiểu PVPOWER LAND

Ngày 02/04/2010, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam. Sau đây là toàn văn Quyết định của HNX:

 

PVPOWER LAND đã được VSD chấp thuận mã chứng khoán PVL

Ngày 01/04/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) đã ra văn bản số 83/2010/GCNCP-VSD chứng nhận Công ty Cổ phần Bất Động Sản Điện Lực Dầu Khí Việt Nam đã chính thức được cấp "Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán" và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 01/04/2010 với nội dung sau:

 
 

Page 3 of 3

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange