Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Quyền Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Nam Hồng - Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Phó Tổng Giám đốc :

1. Ông Nguyễn Văn Quyết - Cử nhân kinh tế

2. Ông Nguyễn Văn Hiến - Cử nhân Luật

 

 

 

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange